Plans de pensions

Estalvi PPA

pla previsió assegurat ppa

El que fa que el nostre pla de previsió assegurat sigui diferent

El pla de previsió assegurat Estalvi PPA és una fórmula d'estalvi flexible destinada a la jubilació. Té avantatges fiscals importants i, a més, ofereix la seguretat d'un tipus d'interès.

Flexibilitat

Decideix amb total llibertat el que vols estalviar en un any i fes-ho quan i com vulguis, de manera regular o puntual.

Traspàs de drets

Tens la possibilitat de traspassar els drets acumulats d'altres plans de previsió assegurats o plans de pensions.

Lliure suspensió i represa

Si en algun moment ho necessites, pots suspendre i reiniciar les aportacions sense cap penalització.

Seguretat

Obtingues una important rendibilitat en el moment en què et jubilis, sense assumir el risc en la inversió.

Disposició a escollir

Tria com prefereixes disposar del teu capital quan arribi el moment: renda, rescat total o parcial o una combinació de totes dues.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la reducció de les teves aportacions i de les del teu cònjuge en la base imposable de l'IRPF, dins dels límits normatius.

Rendibilitat i fiscalitat de l'assegurança Estalvi PPA

Serveis inclosos en la nostra assegurança Estalvi PPA

Preguntes més freqüents

Tu tries el període i l'import de les aportacions al PPA, sempre que no superin l'import màxim establert legalment.

Podràs retirar el valor acumulat en els supòsits següents:

  • En el moment de la jubilació.
  • En cas d'incapacitat permanent.
  • En cas de dependència greu o gran dependència.
  • En cas de defunció de l'assegurat, seran els beneficiaris que hagi designat els que tindran dret a cobrar el valor garantit més un capital addicional per defunció.
  • Desocupació de llarga durada.
  • Malaltia greu.
  • Liquiditat: també podràs disposar del valor acumulat corresponent a les primes que tinguin una antiguitat de més de 10 anys.

Les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial d'almenys un 65 % o psíquic, igual o superior al 33%, es podran beneficiar d'avantatges addicionals en contractar Estalvi PPA. D'aquesta manera, el mateix prenedor o bé els seus familiars (fins a tercer grau inclòs) podran pagar primes a aquesta assegurança sense que aquestes superin en conjunt l'import màxim establert normativament.

 

A més, el prenedor podrà percebre la prestació per jubilació a partir dels 45 anys, sempre que no exerceixi cap activitat laboral.

Si estàs contractat en el règim general o en el cas de treballadors per compte propi, et responem detalladament a això en les preguntes freqüents generals de plans de pensions i estalvi.

Sí, i d'una forma senzilla i gratuïta, ja que la normativa per a aquests sistemes d'estalvi té en compte la possibilitat de traspassar els plans en qualsevol moment sense cap mena de penalització.

Preguntes més freqüents