Fons d'inversió

GCO Acciones, FI

fons inversió renda variable
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que GCO Acciones, FI sigui diferent

GCO Acciones, FI és un fons d'inversió de renda variable euro. El fons inverteix la totalitat de la seva cartera en renda variable nacional. És un fons que s'adreça a aquells clients que vulguin invertir en borsa espanyola.

Serveis inclosos en el nostre fons GCO Acciones, FI

Informació pràctica GCO Acciones, FI

Rendibilitat GCO Acciones, FI

Històricament, la renda variable sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. El fons pretén aportar als partícips la revaloració de l'IBEX-35 Net Return. Important: no s'atorga garantia de rendibilitat: "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 5,54
Trimestre 1 0,16
Trimestre 2 4,24
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. GCO Acciones, FI