Fons d'inversió

Occident Bolsa Mundial, FI

Occident Bolsa Mundial, FI

El que fa que Occident Bolsa Mundial, FI sigui diferent

Occident Bolsa Mundial, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional dissenyat per replicar el comportament de les borses internacionals. Prenent com a referència l'índex MSCI All Countries World Index Net Total Return*, denominat en euros, CO Bolsa Mundial, FI inverteix en diferents parts del món i liquida les adquisicions amb les divises locals respectives. Això implica que la rendibilitat del fons està condicionada tant per l'evolució de la paritat de les divises respecte a l'euro com per l'evolució dels mercats mateixos

* L'índex MSCI All Countries World Net Total Return (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley i compost per les companyies de més capitalització en els mercats: Nord-americans: 43%, europeus: 24%, asiàtics: 11% i emergents: 22%. (percentatges orientatius a 30/09/2022).

Serveis inclosos en el nostre fons d'inversió Occident Bolsa Mundial, FI

Informació pràctica Occident Bolsa Mundial, FI

Rendibilitat Occident Bolsa Mundial, FI

La generació de riquesa en moltes àrees del planeta (expressada en creixement del PIB) tendeix a ser traslladada al valor de les empreses que cotitzen en les seves borses, i així és com el nostre fons acull el comportament de l'evolució de les diferents borses en unes proporcions estables. No s'ha atorgat garantia de rendibilitat; rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any 9,58
Últim trimestre 4,69
Trimestre 1 -1,71
Trimestre 2 2,26
Trimestre 3 4,13
2022 -16,9
2021 21,71
2020 5,3
2018 -6,65

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat

S'aplica l'índex Sharpe per mostrar de quina manera el retorn d'una inversió compensa, o no, per l'assumpció de risc. Posa en relació el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què es veu sotmès el preu d'aquest actiu. Un Sharpe ratio alt implica una millor relació rendiment/volatilitat i viceversa.

Consulta la documentació. Occident Bolsa Mundial, FI