Assegurances de comunitats

Assegurança Comunitats garatges

assegurança garatge comunitari occident

El que fa que la nostra assegurança per a garatges comunitaris sigui diferent

L'assegurança Comunitats garatges ofereix la millor protecció, atenció i cobertures per a comunitats de propietaris de garatges, adaptant-se a les característiques i necessitats de cada immoble amb garanties i serveis específics per a l'atenció específica d'aquestes zones.

Reclamació a morosos

Defensem els interessos de la teva comunitat davant de qualsevol tipus de morositat: impagaments, retard en l'abonament de rebuts, derrames, etc.

Servei de plagues

El nostre servei de control de plagues s'encarregarà de l'erradicació de la presència d'escarabats i rosegadors al garatge.

Descomptes

Si el teu garatge comunitari està assegurat amb Occident, gaudiràs d'un descompte especial en contractar la teva assegurança de la llar.

Revaloració de capital

Comunitats garatges manté actualitzat anualment el valor dels capitals de la teva pòlissa per evitar la seva desactualització.

Facilitat de pagament

Ens adaptem a les vostres preferències de pagament: tria si prefereixes fraccionar la quota o bé fer un únic pagament anual.

Què cobreix la nostra assegurança de garatge comunitari

 • Incendi, explosió i fum.
 • Danys elèctrics.
 • Fenòmens atmosfèrics.
 • Ocasionat per aigua per trencament de canonades, goteres, oblit de tancament d'aixetes.
 • Fuites.
 • Embús de canonades comunitàries.
 • Actes vandàlics o malintencionats.
 • Llunes, vidres, miralls i elements de metacrilat situats a les zones d'ús comú del garatge comunitari.
 • Plaques solars, tant danys materials i directes com despeses de col·locació i muntatge en cas de desperfectes.
 • I també vitroceràmiques en edificis d'un sol propietari.
 • Estaràs protegit en cas de robatori i espoliació a la zona de garatge comunitari.
 • Danys per aigua
 • De l'Immoble
 • Patronal
 • De la junta rectora
 • Mediambiental per contaminació
 • Cobrim els danys soferts pels vehicles a l'interior del garatge comunitari a conseqüència d'un incendi, explosió o robatori total.

Occident assumeix les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de la comunitat de propietaris del garatge, així com altres prestacions, cobertes segons dues modalitats de contractació:

 • La modalitat Bàsica inclou assistència jurídica telefònica, reclamació a propietaris per impagament de despeses, reclamació de danys i altres drets de l'edifici i annexos, reclamació per danys a elements comuns causats per copropietari, defensa de drets davant el Consorci i la defensa penal.
 • La modalitat Àmplia incorpora, a més de les garanties de l'opció Bàsica, reclamació per incompliment de contractes de compra de béns, reclamació per incompliment de contractes de serveis, reclamació per incompliment de contractes per part d'una empresa de rehabilitació o reforma i defensa per contractes laborals i per qüestions administratives.

Serveis inclosos en la nostra assegurança de garatge comunitari

Preguntas más frecuentes

Todas las comunidades pueden ser aseguradas: las que tienen una antigüedad superior a los 80 años requieren de una inspección previa para revisar su estado de mantenimiento, reformas realizadas en sus conducciones e instalaciones, etc.

En el cas de comunitats de propietaris de garatges, la responsabilitat civil cobreix el pagament de les indemnitzacions que hagin de satisfer els propietaris per danys corporals o materials i perjudicis directes derivats, causats involuntàriament a tercers per sinistres directament relacionats amb l'immoble assegurat.

Comunitats garatges disposa de diverses modalitats per reforçar aquesta responsabilitat civil:

 • Responsabilitat civil de l'immoble: derivada de la propietat de l'edifici assegurat, incloses accions comeses per empleats contractats per la comunitat.
 • Responsabilitat civil patronal: es farà càrrec de les indemnitzacions derivades d'accidents laborals soferts per empleats de la comunitat durant la seva feina al garatge assegurat.
 • Responsabilitat civil de la junta rectora: protegeix els òrgans de govern de la comunitat en l'exercici de les seves funcions.
 • Responsabilitat civil mediambiental per contaminació: cobertura davant de danys causats al medi ambient per difusió de material contaminant.

Mitjançant la garantia de Pèrdua de lloguers, Occident indemnitzarà segons el seu import mensual efectiu quan es deixin de pagar i en funció del termini necessari per a la posada novament en ús de les places d'aparcament.

Comunitats garatges ofereix un servei de reclamació a propietaris en cas de morositat per causes variades: impagament o retard en l'abonament de rebuts, derrames, etc.

Preguntas más frecuentes

Consulta la documentació