Fons d'inversió

GCO Eurobolsa, FI

gco fons inversió bolsa europea

El que fa que GCO Eurobolsa, FI sigui diferent

GCO Eurobolsa, FI és un fons de renda variable euro, que inverteix principalment en renda variable europea i almenys un 60 % de l'exposició total a la zona euro. A més, es podrà invertir al Regne Unit i Suïssa, excloent els països emergents. És l'opció més adequada per a aquells clients que vulguin diversificar en els mercats europeus.

Serveis inclosos en el nostre fons GCO Eurobolsa, FI

Informació pràctica GCO Eurobolsa, FI

Rendibilitat GCO Eurobolsa, FI

Històricament, la renda variable sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. El fons pretén aportar als partícips la revaloració de la borsa europea. No obstant això, no hi ha garantia de rendibilitat: "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 6,73
Trimestre 1 -3,74
Trimestre 2 3,27
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. GCO Eurobolsa, FI