Fons d'inversió

Occident Renta Fija, FI

Occident renta fija, FI
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que Occident Renta Fija, FI sigui diferent

Occident Renta Fija, FI és un fons d'inversió de renda fixa que té com a objectiu obtenir rendiments d'acord amb els tipus d'interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any. Aquest fons és la millor alternativa per obtenir un rendiment dels estalvis sense incórrer en riscos de borsa ni del mercat de divises.

Serveis inclosos en el nostre fons Occident Renta Fija, FI

Informació pràctica Occident Renta Fija, FI

Rendibilitat Occident Renta Fija, FI

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex EURIBOR a setmana capitalitzat anualment, que s'utilitza únicament a efectes informatius o comparatius. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any 2,81
Últim trimestre 1,33
Trimestre 1 0,76
Trimestre 2 0,17
Trimestre 3 0,53
2022 -2,62
2021 -0,86
2020 -0,58

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Consulta la documentació. Occident Renta Fija, FI