Assegurances vida estalvi

Assegurança PIES

assegurança pies estalvi

El que fa que el nostre Pla individual d'estalvi sistemàtic sigui diferent

Els PIES (Pla individual d'estalvi sistemàtic) són productes d'estalvi dissenyats a la mida dels teus objectius financers que et permeten gaudir d'avantatges fiscals excel·lents. Amb els PIES d'Occident, tindràs llibertat per planificar el teu estalvi i disposar-ne i, a més, la tranquil·litat que proporciona comptar amb una assegurança de vida completa.

Inversió personalitzada

Ens ajustem a les teves necessitats i t'oferim la possibilitat de decidir l'estratègia d'inversió, l'import i la freqüència de les aportacions.

Disponibilitat dels teus diners

Una vegada transcorreguda la primera anualitat, podràs disposar de forma parcial o total del teu capital, sense comissions ni penalitzacions.

Possibilitat de traspassos

Fes traspassos entre els 2 productes PIES que comercialitza Occident, Estalvi PIES i Inversió PIES, sense cost i conservant els beneficis fiscals.

Modalitats PIES d'Occident

Fiscalitat dels PIES

Perfil de risc

Risc baix

Risc alt

1

2

3

4

5

6

Rendiment habitualment inferior

Rendiment habitualment superior

Aquest número és indicatiu del risc del producte; 1/6 és indicatiu de risc més baix i 6/6, de risc més alt.

Serveis inclosos al nostre PIES

Preguntes més freqüents

Pots disposar totalment o parcialment dels teus estalvis i dels rendiments generats un cop transcorregut un any natural des de la primera aportació efectuada. Com que es tracta d'un producte d'una gran liquiditat, podràs fer rescats per l'import que necessitis i seguir mantenint el teu pla d'estalvi.

Si el teu objectiu és complementar la teva jubilació i han transcorregut com a mínim 5 anys des de la primera aportació, pots optar per rebre el capital a través d'una renda vitalícia, que en aquest cas estarà exempta de tributació fiscal.

Com a client, decideixes en cada moment la periodicitat i l'import de les teves aportacions periòdiques. També podràs fer aportacions extraordinàries a través de l'E-client i consultar constantment com evolucionen els teus estalvis en l'assegurança PIES.

Sí, el prenedor podrà sol·licitar la mobilització parcial o total dels valors de la seva pòlissa a un altre pla individual d'estalvi sistemàtic.

Preguntes més freqüents