Plans de pensions

Pla de previsió social individual, EPSV

plans pensions epsv

El que diferencia els nostres plans de previsió social individual, EPSV

Les EPSV són un producte d'estalvi específic per als residents a la comunitat autònoma del País Basc, orientat a complementar el servei públic de pensions. Es contracta a través de l'EPSV (entitat de previsió social voluntària) i ofereix avantatges destacats, tant fiscals com en la seva gestió.

Flexibilitat

Disposes de llibertat per decidir la quantitat que hi invertiràs cada any i per fer les aportacions quan vulguis.

Suspensió i represa

Pots cancel·lar i reiniciar les teves aportacions a les EPSV sense cap penalització quan et calgui.

Traspàs de drets

Pots traspassar els drets acumulats d'altres plans de pensions o plans de previsió assegurats.

Lliure disposició

Tu tries com disposar del teu capital: en forma de renda, com a rescat total o parcial o amb totes dues opcions.

Avantatges fiscals

Beneficia't de la deducció de les teves aportacions i les del teu cònjuge sobre la base imposable de l'IRPF.

Rendibilitat

Els teus productes seran gestionats per professionals que busquen la màxima rendibilitat amb el mínim de risc.

Fiscalitat de les EPSV

Valor liquidatiu

Rendibilitat TAE

Plans TAE 2022 TAE 2021 TAE 2020 TAE 2019
GCO Previsión Renta Fija -4,53% -0,61% 0,34% 0,51%
GCO Previsión Mixto Fijo -8,57% 6,61% -0,64% 6,14%
GCO Previsión Mixto Variable -9,45% 3,24% - -
GCO Previsión Renta Variable -14,64% 26,50% 7,64% 26,50%

Modalitats de les nostres EPSV

Preguntes més freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir una EPSV. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats d'una EPSV no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

Sí. La legislació permet el traspàs entre diferents plans dins la mateixa EPSV i entre diferents EPSV.

Els traspassos es poden fer pel total de l'estalvi acumulat o bé de forma parcial, amb la particularitat, en aquest cas, que no es traspassa l'antiguitat de l'EPSV cedent.

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació. EPSV

Consulta la documentació. GCO Previsión Renta Fija

Consulta la documentació. GCO Previsión Mixto Fijo

Consulta la documentació. GCO Previsión Mixto Variable

Consulta la documentació. GCO Previsión Renta Variable