Fons d'inversió

GCO Global 50, FI

fons d'inversió global internacional
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que GCO Global 50, FI sigui diferent

GCO Global 50, FI és un fons d'inversió de renda variable mixta internacional que combina la inversió en actius de renda fixa i fins a un 50% en renda variable tant nacional com internacional. La inversió en renda fixa del fons no tindrà una durada mitjana determinada. A efecte únicament informatiu o comparatiu, l'índex de referència utilitzat és una combinació dels índexs ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (50%) i MSCI World Total Return Euro (50%). És un producte dissenyat per a inversors moderats que possibilita invertir fins a un 50% dels estalvis en renda variable en un únic fons.

Serveis inclosos en contractar aquest fons d'inversió de renda variable global

Informació pràctica GCO Global 50, FI

Rendibilitat GCO Global 50, FI

Per tractar-se d'un fons mixt, la seva rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als partícips una part de la revaloració de les borses mundials (50%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (50%). És important indicar que no s'ha atorgat garantia de rendibilitat al fons, és a dir, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 3,93
Trimestre 1 -0,47
Trimestre 2 2,97
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

S'aplica la ràtio de Sharpe per mostrar als inversors fins a quin punt el retorn d'una inversió els compensa pel risc assumit. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què està sotmès el seu preu. Una ràtio Sharpe alta comporta una millor relació rendiment/volatilitat, i a l'inrevés.

Consulta la documentació. GCO Global 50, FI