Responsabilitat civil

Responsabilitat civil pesca

assegurança per a pescadors

El que fa que la nostra assegurança per a pescadors sigui diferent

Amb l'assegurança Responsabilitat civil pesca, estàs cobert davant els possibles danys personals i materials mentre practiques pesca esportiva. També gaudiràs de protecció jurídica i podràs adaptar la teva assegurança sumant-li les cobertures opcionals que t'interessin.

Protecció jurídica

Amb la nostra assegurança per a pescadors, comptaràs amb defensa penal i reclamació de danys.

Fracciona el pagament

Trimestral, semestral o anual. Paga la teva pòlissa en diferents rebuts si així ho prefereixes.

Danys a tercers

Cobertura de danys ocasionats a altres persones mentre estàs pescant.

Què cobreix la nostra assegurança per a pescadors

Amb la nostra assegurança de pescador, estaràs cobert per la responsabilitat civil derivada dels danys personals i materials a tercers. És a dir, tenim una cobertura de responsabilitat civil de pesca esportiva que cobreix qualsevol incident que es pugui produir mentre practiques el teu esport favorit.

Pots modificar la teva assegurança Responsabilitat civil pesca esportiva incloent-hi cobertures opcionals, com ara:

  • Pesca en superfície si, a més, fas aquesta activitat
  • Mort i invalidesa permanent i assistència sanitària
  • Defensa penal i reclamacions de danys
  • Assessorament i servei telefònic de consultes

Serveis inclosos en la nostra assegurança per a pescadors

Preguntes més freqüents

L'assegurança Responsabilitat civil pesca esportiva ofereix protecció per a aficionats a la pràctica de la pesca esportiva. Aporta tranquil·litat davant de danys a tercers ocasionals en les jornades de pesca esportiva. Incorpora garanties de reclamació de danys i defensa penal.

Sí, és una assegurança obligatòria per a la pràctica d'aquesta mena d'activitats. El seu objectiu és garantir la cobertura dels danys personals i materials que es puguin ocasionar a tercers durant la pràctica de la pesca esportiva, així com permetre afrontar possibles perjudicis econòmics derivats d'aquests danys.

L'assegurança Responsabilitat civil de pesca esportiva inclou la cobertura dels danys personals i materials que es puguin ocasionar a tercers durant la pràctica de la pesca.

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació