Fons d'inversió

GCO Bolsa USA, FI

gco fons inversió borsa usa

El que fa que GCO Bolsa USA, FI sigui diferent

GCO Bolsa USA, FI és un fons de renda variable internacional que fa inversions en companyies americanes amb negoci global que inverteixen en qualsevol zona geogràfica. Aquesta és l'opció inversora idònia per a interessats a invertir en títols de renda variable nord-americana.

Serveis inclosos en el nostre fons GCO Bolsa USA, FI

Informació pràctica GCO Bolsa USA, FI

Rendibilitat GCO Bolsa USA, FI

La renda variable ha proporcionat rendiments superiors als altres actius financers a llarg termini. Aquest fons pretén aportar als partícips la revaloració de les borses estatunidenques. No obstant aquest històric dels rendiments, la rendibilitat no està garantida.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 5,63
Trimestre 1 -0,29
Trimestre 2 8,2
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. GCO Bolsa USA, FI