Fons d'inversió

GCO Internacional, FI

GCO Internacional GCO, FI

El que fa que GCO Internacional, FI sigui diferent

GCO Internacional, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional. La cartera del fons estarà invertida en títols de renda variable internacional, sense predeterminació pel que fa a emissors/divises/països. Es tracta de la millor alternativa si vols diversificar àmpliament la teva inversió en títols de renda variable internacional.

Serveis inclosos en el nostre fons GCO Internacional, FI

Informació pràctica GCO Internacional, FI

Rendibilitat GCO Internacional, FI

Partint del fet que la renda variable a llarg termini sempre ha proporcionat rendiments superiors als altres actius, aquest fons pretén aportar als partícips la revaloració de les borses mundials. No obstant això, no es garanteix la rendibilitat, ja que "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 5,99
Trimestre 1 -1,54
Trimestre 2 6,2
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. GCO Internacional, FI