Fons d'inversió

Occident Patrimonio, FI

Occident Patrimonio, FI

El que fa que Occident Patrimonio, FI sigui diferent

Occident Patrimonio, FI és un fons d'inversió global amb biaix cap a la renda variable. Utilitzant estratègies a mitjà termini, el fons d'inversió estructura el teu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable.

Serveis inclosos en el nostre fons Occident Patrimonio, FI

Informació pràctica Occident Patrimonio, FI

Rendibilitat Occident Patrimonio, FI

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex Euro Stoxx 50 Net Return, l'S&P 500 Net Total Return en euros i l'MSCI Asia Pacific Net Total Return en euros, per la part de la renda variable, i l'EURIBOR a 6 mesos per la part de la renda fixa i mercat monetari. L'índex benchmark resultant s'utilitza únicament a efectes informatius o comparatius. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any 7,25
Últim trimestre 2,27
Trimestre 1 0,75
Trimestre 2 0,52
Trimestre 3 3,55
2022 -6,34
2021 4,61
2020 -12,94
2018 -7,66

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. Occident Patrimonio, FI