Assegurances de vida

Assegurança Vida temporal

assegurança de vida temporal amb incapacitat

El que fa que la nostra assegurança de vida temporal sigui diferent

Gràcies a l'assegurança Vida temporal, en cas que sorgeixi un imprevist, la teva família i tu disposareu sempre del suport econòmic necessari per fer-hi front. A més, aquesta assegurança disposa de serveis complementaris que van més enllà d'una assegurança de vida temporal renovable, i incrementen la vostra protecció.

Seguretat familiar

L'assegurança Vida temporal et permet garantir el benestar econòmic de la teva família quan tu faltis o en cas que pateixis una incapacitat permanent.

Màxima flexibilitat

Perquè cada persona té unes circumstàncies diferents, l'assegurança Vida temporal s'adapta a la teva situació, i et permet contractar només les garanties que necessitis.

Fiscalment beneficiós

La indemnització a causa de la defunció de l'assegurat pot suposar importants reduccions fiscals per als beneficiaris, segons la comunitat autònoma.

Modalitats d'aquesta assegurança

Què cobreix la nostra assegurança de vida temporal

Amb aquesta cobertura, els beneficiaris de l'assegurança rebran una indemnització en cas de defunció de l'assegurat.

Pots personalitzar la teva assegurança de vida, temporal o a termini i escollir les diferents opcions que ofereix aquesta garantia:

  • Defunció per accident: amb aquesta cobertura opcional, el beneficiari rebrà el doble del capital assegurat, si la defunció es produeix per una causa accidental.
  • Defunció per accident de circulació: incloent-hi aquesta cobertura, si la defunció és a conseqüència d'un accident de circulació, el capital rebut pels beneficiaris serà el triple de l'assegurat. Vida temporal també compta amb un capital addicional per als fills, si en aquest accident de circulació moren els dos pares.

Aquesta cobertura afegeix a l'assegurança Vida temporal una protecció especial en cas d'invalidesa permanent i absoluta de l'assegurat, i l'indemnitza amb el capital que estableix la pòlissa. També té en compte l'ampliació de la cobertura amb les opcions següents:

  • Invalidesa absoluta permanent per accident: si la situació d'invalidesa és a causa d'un accident, el capital rebut serà el doble del que s'ha contractat per a la garantia d'invalidesa.
  • Invalidesa absoluta permanent per accident de circulació: si la invalidesa és conseqüència d'un accident de circulació, aquest capital es triplicarà.

Amb aquesta cobertura, podràs disposar d'un avançament del capital assegurat, en cas de patir una malaltia greu, com ara càncer, infart de miocardi, accident cerebrovascular, esclerosi múltiple i esclerosi lateral amiotròfica, insuficiència renal o paràlisi i també en cas d'intervenció quirúrgica per afecció de l'artèria coronària i trasplantament d'un òrgan vital.

Aquest avançament podrà ser del 25 %, 50 % o 75 % del capital assegurat per a la cobertura de defunció, amb un màxim de 150.000 euros, i es tria en el moment de la contractació.

Serveis inclosos en la nostra assegurança de vida

Accedeix al nostre quadre de benestar i salut

Sent-te bé per dins i per fora gràcies als nostres 19.000 professionals i centres mèdics a preus concertats.

Tria la teva clínica dental

Més de 3.500 clíniques i dentistes a la teva disposició a totes les províncies.

Preguntes més freqüents

L'assegurança Vida temporal s'orienta especialment cap a persones que busquen garantir la protecció econòmica de les persones del seu entorn. Pretenen evitar situacions desfavorables que es derivin de la seva defunció o situacions com la invalidesa absoluta, la incapacitat o determinades malalties greus. Per tant, és una assegurança que ofereix suport econòmic davant qualsevol contingència, derivada de la defunció, alguna malaltia greu o accident.

Conèixer quin capital és necessari tenir contractat en una assegurança de vida és tan senzill com donar resposta a tres qüestions:

  • Els ingressos mensuals que vols garantir per al teu cònjuge i els teus fills.
  • La durada de la protecció.
  • La situació econòmica actual de la teva família: els estalvis disponibles i les càrregues financeres.

La millor opció és que el mediador d'assegurances realitzi una anàlisi completa. Ell et facilitarà un estudi personalitzat que et permetrà conèixer quins capitals et cal contractar per tenir ben cobertes totes les necessitats econòmiques de la teva família.

El nostre patrimoni pot cobrir les necessitats de la nostra família, però ha de compensar també el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el nostre nivell de vida actual.

Una invalidesa, per exemple, implica un increment important de les despeses -atenció mèdica, assistència domiciliària, rehabilitació, adaptació de la llar, del vehicle…-; cosa que, amb una disminució d'ingressos, poden comportar una minva notable del patrimoni inicial.

Aquesta assegurança et permet preveure l'evolució futura dels capitals de l'assegurança des del mateix moment de la contractació, de manera que el capital assegurat es mantingui sempre degudament actualitzat.

A més, durant el període de vigència de la pòlissa, podràs sol·licitar totes les modificacions que consideris pertinents, amb total flexibilitat.

Una assegurança de vida temporal és, com el seu nom indica, una assegurança de vida que es contracta durant un temps determinat. Habitualment, la durada és d'un any. A més, aquesta assegurança de vida es pot personalitzar, igual que les altres, perquè escullis aquelles cobertures que més s'adaptin a tu.

Preguntes més freqüents