Fons d'inversió

GCO Mixto, FI

GCO Mixto FI

El que fa que GCO Mixto, FI sigui diferent

GCO Mixto, FI és un fons de renda fixa mixta internacional que s'adreça a aquells que vulguin diversificar part de la seva inversió en renda variable sense assumir un risc elevat. La seva cartera s'inverteix majoritàriament en renda fixa en euros, d'emissors públics i privats, sense una durada determinada, amb una exposició menor al 30 % en renda variable i que pot invertir en tots els mercats mundials. És un fons interessant per a inversors moderats que es plantegin invertir una part dels seus estalvis en renda variable en un únic fons.

Serveis inclosos en el nostre fons GCO Mixto, FI

Informació pràctica GCO Mixto, FI

Rendibilitat GCO Mixto, FI

En tractar-se d'un fons mixt, la rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als partícips una part de la revaloració de les borses mundials (30%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (70%). Important: no s'ha atorgat a aquest fons garantia de rendibilitat, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 2,87
Trimestre 1 0,06
Trimestre 2 1,8
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat del fons

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. GCO Mixto, FI