Fons d'inversió

Occident Bolsa Española, FI

Occident bolsa española, FI

El que fa que Occident Bolsa Española, FI sigui diferent

Occident Bolsa Española, FI és un fons d'inversió de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons inverteix un mínim del 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi i principalment en deute públic de l'Estat. Inverteix en valors de renda variable d'empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència.

Serveis inclosos en el nostre fons Occident Bolsa Española, FI

Informació pràctica Occident Bolsa Española, FI

Rendibilitat Occident Bolsa Española, FI

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex IBEX 35 Net Return, que s'utilitza únicament a efectes informatius o comparatius. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any 23,36
Últim trimestre 6,68
Trimestre 1 0,16
Trimestre 2 4,45
Trimestre 3 10,53
2022 -1,13
2021 11,35
2020 -17,51
2018 -10,17

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.

Consulta la documentació. Occident Bolsa Española, FI