Fons d'inversió

GCO Ahorro, FI

gco fondos inversión ahorro fi

El que fa que GCO Ahorro, FI sigui diferent

GCO Ahorro, FI és un fons d'inversió de renda fixa euro per a inversors amb un horitzó temporal d'inversió de curt termini. La seva cartera està invertida en renda fixa nacional o internacional d'emissors públics i privats, denominats en euros amb una durada mitjana inferior a 2 anys. Es tracta de l'opció més adequada per a inversors conservadors que tinguin un horitzó temporal d'inversió de curt termini.

Serveis inclosos al nostre fons GCO Ahorro, FI

Informació pràctica GCO Ahorro, FI

Rendibilitat GCO Ahorro, FI

És sensible al comportament dels tipus d'interès a curt termini i serà similar a la que presenten títols que cotitzen en aquest mercat amb idèntic termini que el fons. És important indicar que no hi ha garantia de rendibilitat: "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 1,6
Trimestre 1 0,96
Trimestre 2 0,24
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Consulta la documentació. GCO Ahorro, FI