Fons d'inversió

GCO Renta Fija, FI

fons inversió renda fixa fi

El que fa que GCO Renta Fija, FI sigui diferent

GCO Renta Fija, FI és un fons de renda fixa euro. La cartera del fons està invertida en actius de renda fixa nacional i internacional d'emissors públics i privats, denominats majoritàriament en euros. Està dissenyat per diversificar les seves inversions a mitjà i llarg termini a través dels diferents mercats de renda fixa amb una durada mitjana de la cartera superior a 2 anys. Si tens un perfil inversor conservador i disposes de capacitat per assumir inversions en el llarg termini, aquest fons s'adapta perfectament a les teves necessitats.

Serveis inclosos al nostre fons GCO Renta Fija, FI

Informació pràctica GCO Renta Fija, FI

Rendibilitat GCO Renta Fija, FI

La rendibilitat del fons és sensible al comportament dels tipus d'interès a llarg termini i serà similar a la dels títols que cotitzen en aquest mercat al mateix termini que el fons. Cal indicar, a més, que no s'ha atorgat garantia de rendibilitat, és a dir, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar) Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre 2,74
Trimestre 1 0,75
Trimestre 2 -0,25
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Gràfic de formatgets que mostra la distribució percentual de la composició del fons.

Perfil inversor

Consulta la documentació. GCO Renta Fija, FI