Aurrezkiak eta erretiroa

Inbertsio-funtsak

inbertsio-funts onenak

Aukeratu zure inbertsio funtsa

Inbertsio-funtsen eskaintza zabala jartzen dizugu eskura, arrisku-profil guztietara egokitua eta profesional kualifikatuek kudeatua dena. Hel zaitez finantza-merkatu nagusietara eta atera etekina berehalako likidezia eta fiskalitate interesgarria duen aukerari.

CO Renta Fija, FI

Aukeratu arriskurik gabeko errendimendua.

 • Nazioko eta nazioarteko errenta finkoa.
 • 2 urtetik beherako epemuga.

GCO Ahorro, FI

Aurrezteko profil kontserbadorea baduzu, interesatzen zaizu.

 • Nazioko eta nazioarteko errenta finkoa.
 • 2 urtetik beherako epemuga.

GCO Renta Fija, FI

Epe luzerako zure aukerarik seguruena.

 • Nazioko eta nazioarteko errenta finkoa.
 • 2 urtetik gorako muga.

CO Bolsa Española, FI

IBEX-35 baino errentagarritasun handiagoa bilatzen baduzu, hau da zure fondoa.

 • Errenta aldakor nazionala.
 • Epe luzerako horizontea.

CO Bolsa Mundial, FI

Nazioarteko burtsen portaera erreplikatzen duen funtsa.

 • Nazioarteko errenta aldakorra.
 • Epe luzerako horizontea.

CO Emergentes, FI

Merkatu berrien potentziala aztertzen du.

 • Errenta aldakorra merkatu emergenteetan.
 • Epe luzerako horizontea.

GCO Acciones, FI

Maximizatu zure aurrezkiak Espainiako burtsan.

 • Errenta aldakor nazionala.
 • 5 urtetik gorako muga.

GCO Eurobolsa, FI

Inbertitu Europako titulurik onenetan.

 • Europako errenta aldakorra.
 • 5 urtetik gorako muga.

GCO Bolsa USA, FI

Merkatu amerikarrean murgildu zaitez.

 • Estatu Batuetako errenta aldakorra.
 • 5 urtetik gorako muga.

GCO Internacional, FI

Zure inbertsioa nazioarteko burtsa garrantzitsuenetan sustatzen du.

 • Nazioarteko errenta aldakorra.
 • 5 urtetik gorako muga.

CO Patrimonio, FI

Zure inbertsiorik globalena.

 • Europako, Estatu Batuetako eta Asiako errenta finko eta aldakorra.
 • Epe luzerako muga.

GCO Mixto, FI

Komeni zaizu arrisku handirik hartu gabe errenta aldakorrean inbertitu nahi baduzu.

 • Gutxienez % 70 nazioarteko merkatuko errenta finkoan.
 • 3 urtetik gorako muga.

GCO Global 50, FI

Oreka perfektua zure inbertsiorako.

 • Gehienez, % 50 errenta aldakorrean, nazioarteko merkatuan.
 • 3 urtetik gorako muga.

Informazio praktikoa

Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores, S.A., autorizada por la CNMV con nº de registro 212, es una compañía de GCO, empresa líder en el sector asegurador, con una elevada solvencia y una extensa implantación en todo el territorio nacional. CO Capital AV comercializa a clientes minoristas y empresas una amplia y variada gama de fondos de inversión, con diferente nivel de rentabilidad y riesgo.

El servicio prestado por CO Capital AV consiste en la recepción y transmisión de órdenes de partícipes, y el servicio de asesoramiento financiero no independiente en materia de inversión exclusivamente sobre participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva de carácter UCITS, dirigido a clientes minoristas, sin posibilidad de disponer de fondos de clientes. Dicho servicio se presta de forma continua, recurrente (anualmente) y de forma personalizada. Además, no tiene ningún coste para el cliente.

CO Capital AV tiene actualmente dos contratos de comercialización. Uno con la Gestora del Grupo, Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, S.A.U. S.G.I.I.C. y otro con Gesiuris Asset Management S.G.I.I.C., S.A.

CO Capital AV distribuye sus productos a través de sus Representantes, que además son Agentes de Seguros de las entidades Seguros Catalana Occidente y Seguros Bilbao. Todos sus Representantes cuentan con una formación y experiencia amplia sobre el funcionamiento de los mercados financieros e informan y asesoran a los clientes, sobre las características de los fondos de inversión que comercializan. 

Inbertitzaileek zergatik dute konfiantza Occident-en funtsetan?

Dibertsifikazioa

Balioa ematen die zure inbertsioei, merkatuen bilakaeraren, beren gain hartzeko prest dauden arriskuaren eta errentagarritasun-itxaropenen arabera inbertsio-aukerarik onena etengabe bilatzeari esker.

Arreta pertsonalizatua

Lehen egunetik laguntzen zaitugu, zure galdera guztiei erantzun indibidualizatua emanez eta zure aseguru-bitartekariaren bidez argibideak emanez zure premietara hoberen egokitzen diren zerbitzuei buruz.

Konfiantza

Konpainia sendoa gara, kaudimenduna, 100 urteko esperientzia baino gehiagorekin, eta Espainiako talde aseguratzaile nagusietako baten kide gara: GCO.

Galdera ohikoenak

Inbertsio Funtsa (IF) edo Inbertsio Kolektiboko Erakundea (IKE) aurrezkirako/inbertsiorako tresna bat da. Bertan, bezero (partaide) bakoitza IFa osatzen duen ondarearen zati baten jabe da, bere ekarpenen balioaren proportzioan.

Partaide horien ekarpenen multzo horrek eratzen du funtsaren ondarea, eta finantza merkatuetako profesionalek (sozietate kudeatzailea) kudeatzen dute, funts bakoitzak ezarrita duen inbertsio-politikaren arabera.

IFk herrialde eta merkatuetan inbertitzeko aukera ematen dute, norbanako gisa sartzea oso zaila edo oso kostu handikoa izango bailitzateke. Sozietate kudeatzaileak funtsaren ondarea inbertitzea erabakitzen duen baloreak (akzioak eta/edo bonuak) erakunde gordailuzain batean gordailutzen dira. Erakunde horrek zaintzen ditu balore horiek eta, halaber, sozietate kudeatzailearen kudeaketa ikuskatzen du.

Bezeroek funtseko partaidetzak erosiz egiten dituzte ekarpenak hautatutako funtsean. Ekarpen horiek eratzen dute funtsaren ondarea, eta sozietatearen talde kudeatzaileak aktibo ezberdinetan inbertitzen du hori (funtsaren inbertsio-politikari jarraituz), ahalik errentagarritasun handiena lortzeko asmoz.

Funtsa osatzen duten partaidetzen balioa funtsak inbertitzen duen aktiboen merkatuko prezioak erabakiko du, zeina funtsaren ondarea zati uneoro dauden partaidetza kopuruaren emaitza izango baita.

Occident inbertsio-funtsek dituzten ezaugarriak kontuan hartuta, aurrezki- eta inbertsio-produktu erakargarriak dira:

 • Inbertsio-funtsek finantza-merkatuetara erraz sartzeko aukera ematen dute, inbertitutako kapitalaren errentagarritasuna lortze aldera.
 • Merkatuetan espezializatutako kudeaketa: Funtsaren kudeaketa eskarmentua duten kualifikazio handiko langileek egiten dute, eta ondo ezagutzen dituzte inbertitzen duten merkatuak.
 • Malgutasun handiagoa: inbertsioa egokitu daiteke arrisku-profil bakoitzera, inbertsio-horizontera eta iraunkortasunaren arloko lehentasunetara, jarritako helburu guztiak lortzeko.
 • Irismen handiagoa: merkatuetan erraztasun handiagoz inbertitzeko aukera, aurrezkiak inbertsio-funtsaren gainerako partaideen aurrezkiei gehitzen zaizkielako.
 • Berehalako likidezia: edozein unetan eta inolako zehapenik gabe, aurrezkiak osorik xeda daitezke.
 • Gardentasuna: inbertsio-fondoak CNMVren ikuskaritzapean daude, kanpo-aholkularitzek urtero ikuskatzen dituzte, eta sei hilean behin inbertitzaileen eskura jartzen dute ondarea inbertituta duten zorroa.
 • Dibertsifikazioa: inbertsio-funtsek ondarea inbertitzen dute aktiboetan, eta zorroaren arriskua gutxitu egiten da horrela.
 • Fiskalitatea: inbertsio-funtsen abantaila fiskaletako bat da funtsak eskualdatzean ez dagoela zergarik ordaindu beharrik. Hau da, zure inbertsioa funts batetik bestera mugitzen baduzu, ez duzu zergarik ordaindu behar ordura arte lortutako irabaziengatik (ezkutuko plusbalioa).

Inbertsio-funts bat kontratatzeko, hurbilen duzun Occident bulegoarekin jarri behar zara harremanetan edo orri honetako telefonora deitu behar duzu, CO Capital AVko bulegoko ordezkari baten aholkularitza eskatzeko. Berak aholkatu ahal izango dizu zure inbertsioan. Occident markako funts batean inbertitzen hasteko gutxieneko zenbatekoa 600 € izango da, eta ondorengo ekarpenen zenbatekoa, berriz, ez da 300 €-tik beherakoa izango. GCO markako funtsek ez dute gutxieneko zenbatekorik.

Inbertsio-estrategia egokia jarraitzeko, dibertsifikazioa funtsezkoa da, inbertitzaile profesionala zein partikularra izan. Hori inbertitzailearen arrisku-profilaren eta denbora-horizontearen arabera egongo da beti. Inbertitzaileak arriskuarekiko zenbat eta tolerantzia handiago eta denbora-muga luzeago izan, orduan eta haztapen handiagoa izango du errenta aldakorrean.

Dibertsifikazioak desegin egiten du balore edo sektore jakin bati lotutako jaitsieraren arriskua, aktiboek merkatuko baldintzez bestelako portaera dutelako.

CO Capital AVk merkaturatutako inbertsio-funtsekin, merkatuen eraginkortasuna aprobetxa daiteke, haien joera baliatuta eta funtsek ahalbidetzen duten dibertsifikazioari etekina ateraz, merkatuak duena baino hegazkortasun txikiagoa erakutsiz.

Catalana Occidente markako inbertsio-funtsen erakunde kudeatzailea Gesiuris Asset Management, SGIIC. S.A. da.

Catalana Occidente Taldearen markako inbertsio-funtsen erakunde kudeatzailea Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, S.A.U. S.G.I.I.C. da.

Inbertsio-funtsetan egindako inbertsioen eguneroko bilakaera (baita beste produktu batzuena ere) jarrai dezakezu, modu pertsonalizatuan, e-bezeroan alta emanda. Gainera, inbertsio-funtsen likidazio-balioa kontsultatu ahal izango duzu webgune honetan.

CO Capital AVk merkaturatutako inbertsio-funtsek bi motako komisioak dituzte:

 • Kudeaketa-komisioa: erakunde kudeatzaileak ondarea kudeatzeagatik jasotzen duen ordainsaria da, eta funtsaren inbertsio-politikaren mende dago.
 • Gordailuzaintza-komisioa: erakunde gordailuzainak funtsak inbertitzen dituzten tituluak zaintzeagatik jasotzen duen ordainsaria da.

Badira beste komisio mota batzuk ere, harpidetza-komisioa eta errenboltso-komisioa, besteak beste. CO Capital AVk merkaturatzen dituen funtsek ez dute horrelako komisiorik kobratzen. Komisio horien zenbatekoak kontsultatu nahi badituzu, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean inskribatutako liburuxketan agertzen dira zehaztuta.

Galdera ohikoenak