Inbertsio-funtsak

CO Bolsa Mundial, FI

Nazioarteko inbertsio-funtsa - Bolsa Mundial

Gure CO Bolsa Mundial, FI inbertsio-funtsa bereizten duena

GCO Bolsa Mundial, FI nazioarteko errenta aldakorreko inbertsio-funts bat da, eta nazioarteko burtsen jokabidea erreplikatzeko sortua. Erreferentzia gisa MSCI All Countries World Index Net Total Return* indizea -eurotan izendatua- hartuta, CO Bolsa Mundial, FI funtsak munduko hainbat lekutan inbertitzen du eta tokiko dibisekin egindako eskurapenak likidatzen ditu. Horrek esan nahi du funtsaren errentagarritasuna bi faktorek baldintzatzen dutela: batetik, dibisek euroarekiko duten parekotasunak, eta, bestetik, merkatuen bilakaerak.

* MSCI All Countries World Net Total Return indizea (€-tan) Morgan Stanleyk egindako indizea da, eta merkatuetan kapitalizazio handiena duten konpainiek osatzen dute: Iparramerikarrak: %43, Europakoak: %24, Asiakoak: %11, eta gorabidean daudenak: %22. (gutxi gorabeherako ehunekoak 2022/09/30ean).

Munduko burtsako gure inbertsio-funtsean barne diren zerbitzuak

CO Bolsa Mundial, FI informazio praktikoa

  • 600 €-tik gorako harpidetza.
  • 300 €-tik gorako aparteko ekarpenak.
  • Errenten banaketa: partaideak kuota eta aldia aukeratzen ditu.
  • Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
  • Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko.

Nola? Inbertsio-funtsaren aldizkako errenta bat kobratuta aukeratutako epean zehar, gasturik eta komisiorik gabe.

Noiz? Hilero, hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin, gutxieneko zenbatekoa 100 eurokoa izanik kobrantza bakoitzeko, eta malgutasun osoarekin aldatzeko, eteteko edo berriro kontratatzeko.

Zergatik? Osatu zure diru-sarrerak, atera errentagarritasuna zure aurrezkiei eta aprobetxatu fiskalitaterik onena.

Nork? Gure inbertsio-funtsen partaide guztiek.

Helburua da inbertsio-funtsarekin lan egitea, merkatuek igarotzen duten unearen arabera, inbertsioari eutsiz eta sortzen diren aukerak aprobetxatuz.

Eta zerga-tratamendurik onenarekin: errentaren gainbalioen zatiaren gainean bakarrik zergapetzen da, eta ez jasotako zenbateko osoaren gainean (35/2006 Legea).

Normalean, funtsak errenta aldakorrean duen esposizioa % 95 ingurukoa izango da, eta nagusiki kapitalizazio altuko enpresetan inbertituko da.

EFko jaulkipenak jaulkitzaile publiko edo pribatuenak izango dira, rating hauekin: jaulkipenen % 25 gehienez kreditu-kalitate ertainekoak izango dira (BBB- eta BBB+ artean). Gainerakoak

kalitate handikoak (A- edo handiagoa) izango dira. Hala ere, Espainiako Erresumak une bakoitzean duen kreditu-kalifikazioaren parekoa gutxienez duten aktiboetan inbertitu ahal izango du.

Dibisa-arriskurako esposizioa % 30etik gorakoa izango da, nahiz eta normalean % 85ean kokatuko den.

Errentagarritasuna CO Bolsa Mundial, FI

Planetako eremu askotan aberastasuna sortzea (BPGaren hazkundean adierazia) burtsetan kotizatzen duten enpresen baliora lekualdatzeko joera dago. Horrela hartzen du, hain zuzen, gure funtsak burtsen bilakaeraren portaera proportzio egonkor batzuetan. Ez zaio errentagarritasun-bermerik eman, iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik.

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) Errentagarritasuna
Metatua urtean 6.49
Azken hiruhilekoa 2.26
1. hiruhilekoa 4.13
2. hiruhilekoa 2.14
3. hiruhilekoa -3.96
2022 -16.9
2021 21.71
2020 5.3
2018 -6.65

Funtsaren osaera

Funtsaren osaeraren portzentajezko banaketa erakusten duen tarta-grafikoa.

Inbertitzailearen profila

Hegakortasuna

Sharpe indizea aplikatuko da, erakusteko inbertsio baten itzulkinak hartu izan den arriskua konpentsatzen duen ala ez. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin lotzen du. Sharpe handi batek errendimendu/hegazkortasun erlazio hobea dakar, eta alderantziz.

Kontsultatu dokumentazioa. CO Bolsa Mundial, FI