Inbertsio-funtsak

GCO Internacional, FI

gco fi nazioarteko inbertsio-funtsa

Gure GCO Internacional, FI inbertsio-funtsa bereizten duena

GCO Internacional, FI nazioarteko errenta aldakorreko inbertsio-funts bat da. Funtsaren zorroa nazioarteko errenta aldakorreko tituluetan inbertituko da, jaulkitzaileei/dibisei/herrialdeei dagokienez aldez aurretik zehaztu gabe. Informazio- edo konparazio-ondorioetarako soilik, kudeaketak MSCI World Total Return Euro indizea hartzen du erreferentziatzat; munduko errenta aldakorreko indizea da hori, mundu garatuko hainbat herrialde edo eskualderen haztapenaren bidez lortzen dena. 22 herrialdetako burtsetako 1.600 balore biltzen ditu. Aukerarik onena da nazioarteko errenta aldakorreko tituluetan egiten duzun inbertsioa nabarmen dibertsifikatu nahi baduzu.

Gure nazioarteko inbertsio-funtsean barne dituen zerbitzuak

GCO Internacional, FI informazio praktikoa

  • Konpainia bereko edo beste bateko funtsen arteko intsuldaketek ez dute zigor fiskalik (indarrean den araudiak adierazitako betekizunak aintzat hartuz).
  • Ez da eskatzen gutxieneko zenbatekorik harpidetza edo aparteko ekarpenak egiteko.
  • Diru-itzultze guztizko edo partzialak egiteko aukera zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.

Funtsak errenta aldakorrean inbertitzen du bere zorroaren %100eraino. Jaulkitzaileei/dibisei/herrialdeei dagokienez ez dago aurrez ezarritakorik, baina burtsako kapitalizazio altuko eta/edo ertaineko jaulkitzaileei zuzenduko zaie, batez ere. Kapitalizazio txikiko aktiboetan inbertitzeko aukerak eragin negatiboa izan dezake funtsaren likidezian.

Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne). Inbertitzen duen errenta aldakorra ELGAko herrialdeetakoa zein garatze bidean dauden beste herrialde batzuetakoa izango da. Horietako bakoitzaren ehunekoak unean-unean merkatu bakoitzak dituen baldintzetara egokituko dira.

Dibisa arriskuarekiko esposizioa %30etik gorakoa izango da.

Gehienez %25eko esposizioa izan dezake jaulkitzaile publiko edo pribatuen errenta finkoko eurotan izendatutako baloreetan, (ageriko gordailuak, epe finkoko ezarpenak, ordaindukoak edo antzeko aktiboak barne), batez besteko iraupen zehatzik gabe. Jaulkitzaileen aktibo negoziatuak izango dira, batez ere ELGAko kide diren herrialdeetakoak (emergenteak ez).

Errentagarritasuna GCO Internacional, FI

Epe luzeko errenta aldakorrak beti gainerako aktiboek baino etekin handiagoak eman dituela kontuan hartuta, funts honek munduko burtsen errebalorizazioa eman nahi die partaideei. Dena dela, ez da errentagarritasuna bermatzen; izan ere, "iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen".

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa 6.2
1. hiruhilekoa
2. hiruhilekoa
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren osaera

Funtsaren osaeraren portzentajezko banaketa erakusten duen tarta-grafikoa.

GCO internacional FIren inbertitzaile-profila

Funtsaren hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Hartu izan duen arriskuagatik bere inbertsioaren itzulkinak zenbateraino konpentsatzen duen inbertitzailea jabetu dadin erabiltzen den ratioa da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin lotzen du. Zenbat eta Sharpe handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

Kontsultatu dokumentazioa. GCO Internacional, FI