Ciberrisc empreses

Ciberrisc empreses
Assegurances de vida estalvi

Assegurança Estalvi PPSE

assegurança ppse estalvi empreses
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que Estalvi PPSE sigui diferent

Estalvi PPSE (Pla de Previsió Social Empresarial) és una assegurança de vida col·lectiva que garanteix a cada treballador un capital per a la seva jubilació més una rendibilitat mínima de les quantitats invertides. Tot això amb avantatges fiscals tant per a l'empresa com per a l'empleat.

Fidelitza els teus empleats

Dona una cobertura correcta als compromisos adquirits amb els treballadors, relatius a jubilació, en els termes fixats per la legislació vigent.

Rendibilitat garantida

Els treballadors tindran garantida una rendibilitat mínima (tipus mínim revisable anualment) del capital invertit durant tota la cobertura de l'assegurança.

Avantatges fiscals

Les quotes que es paguen en aquesta assegurança d'estalvi desgraven en l'impost de societats tant de la teva empresa com en l'IRPF del treballador.

Què cobreix l'assegurança Estalvi PPSE

Consulta la documentació