Ciberrisc empreses

Ciberrisc empreses
Assegurances de vida estalvi

Assegurança Estalvi col·lectiva

assegurança estalvi col·lectiva empreses
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que la nostra assegurança Estalvi col·lectiva sigui diferent

La nostra assegurança Estalvi col·lectiva et permet gestionar els compromisos adquirits amb els teus treballadors en matèria d'estalvi. Es tracta d'una assegurança que s'adapta a les necessitats específiques de cada empresa i que és perfecta per incentivar els teus empleats. Complementa els seus ingressos amb un capital en el moment de la jubilació, i és, al seu torn, una excel·lent eina de fidelització.

Compleix els teus compromisos

Els compromisos relacionats amb la jubilació, adquirits per les empreses amb els seus treballadors, han de ser gestionats d'una manera professional i independent per una asseguradora d'acord amb la legislació actual.

Fidelitza els teus empleats

Dotaràs els teus empleats d'un complement econòmic en el moment de la seva jubilació, que s'afegirà a la prestació que els correspongui, de manera que puguin mantenir un nivell de vida similar al que tenien quan estaven en actiu.

Recuperació de capitals

Recuperaràs els capitals acumulats corresponents a aquells dels teus empleats que causin baixa en l'empresa, per qualsevol causa, amb anterioritat a la jubilació, fet que et permetrà disposar novament dels diners invertits.

Modalitats d'assegurança Estalvi col·lectiva

Què cobreix la nostra assegurança d'estalvi col·lectiva

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació