Ciberrisc empreses

Ciberrisc empreses
Assegurances de construcció

Assegurança Decennal edificació

Assegurança decennal construcció autopromotor
El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que la nostra assegurança decennal sigui diferent

Hem dissenyat l'assegurança Decennal edificació per atendre les necessitats de promotors, autopromotors i constructors derivades del compliment obligat de la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l'edificació. 

Qualitat en les teves construccions

Responem davant dels danys que es puguin presentar a les teves promocions per defectes de construcció durant els 10 primers anys.

Resposta ràpida

T'oferim una indemnització i reparació ràpides, desvinculades del lent procés d'identificació de responsabilitats.

Contractació àgil i senzilla

Gràcies als nostres professionals, i per a edificacions residencials, disposaràs del document de cobertura en un termini reduït.

Què cobreix la nostra assegurança decennal de construcció

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació