Llar professional

Assegurança Equips professionals

 Assegurança maquinària equips professionals

El que fa que la nostra assegurança per a maquinària i equips professionals sigui diferent

La nostra assegurança per a equips professionals ofereix protecció davant situacions accidentals que afectin els equips i l'instrumental que necessites per a l'acompliment de la teva activitat professional, i t'indemnitza per les despeses que hagis d'assumir per reparar-los o substituir-los.

Garanties a la teva mida

Beneficia't d'un ampli ventall de garanties adaptat a les teves necessitats: amb aquesta assegurança t'oferim una protecció adaptada a l'activitat econòmica del teu negoci i a les seves circumstàncies.

Tot en una sola assegurança

Gaudeix de la protecció que necessites per a tots els teus equips professionals en una única assegurança gràcies al seu ampli espectre de cobertures, a la vegada que estalvies agrupant-les en una sola pòlissa.

Més que riscos comuns

Personalitza la teva assegurança perquè, juntament amb els riscos comuns, disposis d'un nivell més ampli de cobertures per garantir la protecció de la teva maquinària i equips professionals abans de tota mena de riscos.

Serveis inclosos en l'assegurança Equips professionals

Què cobreix la nostra assegurança de maquinària i equips

El seu objectiu assegurador principal és la cobertura dels danys materials patits per maquinària o instal·lacions professionals que s'hagin de reparar o substituir, sempre que la causa dels danys hagi estat sobtada, accidental o imprevisible.

El grau de cobertura es pot ampliar per incorporar-hi protecció davant de:

  • Danys patits per incendi i explosió interns, així com els ocasionats per caigudes de llamp (en assegurances per a màquines fixes).
  • Danys afectats en béns refrigerats (en pòlisses que cobreixin equips de producció de fred).
  • Danys en circulació i transport (en protecció d'equips i màquines mòbils).
  • Vessament de líquids en els dipòsits assegurats.
  • Portadors externs de dades dels equips electrònics.

L'assegurança per a equips professionals d'Occident cobreix també les despeses derivades de sinistres als teus equips electrònics professionals.

Preguntes més freqüents

Maquinària, equips i instrumental necessaris per a l'acompliment de qualsevol activitat professional.

Es consideren béns assegurables els que es troben al lloc on es fa l'activitat o feina. Si es vol assegurar un altre bé fora de la zona d'activitat, s'han d'ampliar les garanties de l'assegurança.

Preguntes més freqüents