Vida

Assegurança Accidents per a autònoms

 Assegurança accidents autònoms

El que fa que la nostra assegurança d'accidents per a autònoms sigui diferent

L'assegurança Accidents per a autònoms et protegeix si pateixes un accident en qualsevol part del món, tant exercint la teva professió com en la teva vida privada, siguis conductor o passatger d'un mitjà de transport, o com a vianant. Si ets autònom, saps que si aquesta circumstància t'obliga a agafar una baixa mèdica, o fins i tot si pateixes una lesió greu que derivi en incapacitat permanent, necessites suport per mitigar la minva econòmica que et suposarà. 

Personalitza la teva assegurança

Amb assistència mèdica il·limitada en centres concertats, indemnització complementària per accident de trànsit o subsidi diari, si et veus privat del carnet de conduir.

A qualsevol lloc

Desplaça't tranquil. Les cobertures de la teva assegurança estan actives les 24 hores del dia a qualsevol lloc en què et trobis, sense limitacions geogràfiques.

Actualització de capitals

El capital assegurat es revalorarà actualment per evitar que es desactualitzi i que sempre puguis disposar del nivell de protecció contractat inicialment.

Modalitats de l'assegurança d'accidents per a autònoms

Què cobreix la nostra assegurança Accidents per a autònoms

Els beneficiaris designats pel prenedor rebran una indemnització, a partir dels capitals establerts durant la contractació, després de la defunció accidental de l'assegurat.

Podran rebre un avançament econòmic per fer front a les despeses relacionades amb la defunció, com les que es deriven del sepeli.

Indemnització segons el grau de gravetat de les seqüeles ocasionades per l'accident que ha originat la invalidesa, establert per barem.

Pots subscriure la garantia de baixa diària per barem o bé la de baixa real i efectiva, i cobrar una indemnització pel teu període d'incapacitat quan no puguis continuar fent la teva activitat professional a conseqüència d'una malaltia o un accident.

Si contractes aquesta garantia en cas d'hospitalització, rebràs una indemnització diària des del primer dia d'ingrés i fins que surtis de l'hospital, fins a un màxim de 365 dies. Pots sumar un capital addicional per cobrir despeses mèdiques, farmacèutiques i d'hospitalització, com també les que es deriven de transport per a cures o rehabilitació.

Cobertura plantejada per protegir-te en els teus viatges durant l'exercici de la teva professió o per oci a qualsevol lloc del món, a partir de 25 quilòmetres del teu domicili (10 km. si resideixes a les illes). Disposa dels serveis següents:

 • Et facilitem la repatriació o el transport sanitari en cas d'accident o malaltia. Si viatges en companyia de menors de 15 anys i et trobes en una d'aquestes situacions, cobrim també els desplaçaments d'una persona que els acompanyi fins a la tornada al domicili.
 • Paguem o reemborsem les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització a l'estranger, fins als límits que s'estableixen a la pòlissa.
 • Repatriació en cas de defunció.
 • Desplaçament d'un acompanyant en cas d'hospitalització, siguis on siguis.
 • Atenció telefònica urgent per a consultes relatives a les cobertures i l'assistència mèdica prestada, a Espanya o a l'estranger.

Disposaràs d'un extens quadre mèdic que inclou més de 2.000 dentistes a tot el territori nacional, incloent-hi diversos serveis gratuïts i descomptes en tractaments.

Disposarà d'assistència per part de facultatius i centres mèdics a tot el territori nacional, amb descomptes especials i sense períodes de carència, limitacions per edat o preexistències.

Tota mena de tractaments en centres especialitzats, com ara talassoteràpia, termalisme, nutrició, cirurgia ocular làser, logopèdia, cura de gent gran, etc., amb descomptes interessants.

Resum de cobertures disponibles per modalitat

Accidents Essencial

Accidents Integral

Accidents en viatge

Mort

Mort per accident Inclòs Inclòs Inclòs
Mort per infart del miocardi No inclòs Inclòs No inclòs
Mort per vessament cerebral No inclòs Inclòs No inclòs
Mort per accident de circulació No inclòs Inclòs Inclòs

Serveis inclosos en la nostra assegurança d'accidents per a autònoms

Preguntes més freqüents

 Laboral: estaràs atès, si pateixes un contratemps en l'acompliment de la teva activitat laboral.

 • Extralaboral: també estaràs cobert en cas de patir un accident fora de la feina.
 • 24 hores: en qualsevol situació o moment del dia.
 • Viatge: mentre viatges o durant la teva estada a la destinació.
 • Circulació: protecció total davant accidents com a passatger de transport públic o privat, com també mentre condueixes un cotxe o una moto. I també si el pateixes com a vianant.
 • Aeri: si voles, disposaràs d'assistència tant durant el trajecte com en els transbords i zones d'embarcament.
 • Esportiu: siguis esportista aficionat o amateur, estaràs cobert igualment.

Generalment, una assegurança de vida que cobreix el risc de defunció es pot complementar perfectament amb una assegurança d'accidents; per exemple, si vols tenir una cobertura extra en cas de mort o incapacitat permanent per accident.

Sí, llevat que els practiquis com a professional. En esports d'alt risc, necessitaràs un estudi específic que determinarà l'import de la prima.

La teva assegurança d'accidents et proporciona cobertura a tot el món, encara que algunes cobertures o prestacions només són efectives a Espanya. El teu assessor d'assegurances Occident t'aportarà tota la informació que necessitis.

Preguntes més freqüents

Consulta la documentació